Zyzozy templates

Een template bestaande uit 'html' bepaalt samen met de bijbehorende stylesheet (css) en eventuele javascript hoe de inhoud van de modules wordt weergegeven. 

Een verzameling templates met vergelijkbaar uiterlijk vormen bij Wordpress een 'theme' (thema). 

Behalve de Zyzozy templates kunnen ook Wordpress templates na een kleine aanpassing gebruikt worden voor Zyzozy.

Met moduleposities zoals bijvoorbeeld {m{ voorbeeld }m} kan in de html worden aangegeven waar de modules kunnen komen te staan. 

Aan de administratiezijde van de website kunnen vervolgens de modules naar zo'n modulepositie worden gesleept.

Een Zyzozy template moet minimaal bestaan uit een index.html bestand, een stylesheet.css bestand en een templateInfo.txt (o.a. versie-informatie) bestand. 

Bij een Zyzozy website worden standaard met JSON (de meest simpele manier om data op te slaan) aanpasbare templates geïnstalleerd.

Hierdoor kan aan de administratiezijde van de website in één scherm tegelijk zowel de html als de css worden aangepast. 

Templates kunnen evenals modules in de Zyzozy Winkel worden gehuurd of zelf worden gemaakt/geupload aan de administratiezijde van de website.

Kijk voor meer informatie hierover in de Help documentatie in het website-administratiemenu.