Analyse van inkomend websiteverkeer

Websitebezoekers kunnen op verschillende manieren op de website belanden, bijvoorbeeld door direct de url in te typen, via een zoekmachine, een advertentie of door op een andere link op een website te klikken.

Vooral voor betaalde links/advertenties kan het handig zijn te weten of ze hun geld wel waard zijn. Hiervoor moet gemeten worden hoeveel verkeer van een bepaalde bron afkomstig is. Hiervoor kan Google Analytics (hierna: GA) worden gebruikt.

Onder 'Acquisitie - Alle verkeer - Bron/medium' is in GA te zien waar verkeer vandaan komt. Door zelf parameters toe te voegen aan een url (bijvoorbeeld aan een url in een advertentie), kan zelf worden bepaald welke benamingen er getoond worden voor onder meer 'bron/medium'.

Door gebruik te maken van de Campaign Url Builder kan de url op eenvoudige manier worden samengesteld.

Na toevoeging van één of meerdere parameters kan de url er bijvoorbeeld als volgt uitzien: https://www.voorbeeld.nl?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=voorjaarsopruiming&utm_term=hardlopen+schoenen&utm_content=logolink

Vervolgens kan deze aan de url toegevoegde informatie in GA - Acquisitie gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de mate waarin de verkeersbron van belang is voor uw website. Via de link 'geavanceerd' kunnen bijvoorbeeld bezoekersgegevens voor een specifieke bron getoond worden.

Beschikbare url parameters:

  • utm_source - Om een zoekmachine, nieuwsbriefnaam of andere bron te identificeren.
  • utm_medium - Om een medium zoals e-mail of kosten per klik te identificeren.
  • utm_campaign - Om een specifieke productpromotie of strategische campagne te identificeren.
  • utm_term - Om de (betaalde) zoekwoorden voor een advertentie weer te geven.
  • utm_content - Om onderscheid te maken tussen advertenties of links die naar dezelfde url verwijzen.

Kanalen

Naast 'bron/medium' kunnen kanalen worden gebruikt om meer inzicht in inkomend verkeer te verkrijgen. Onder 'Acquisitie - overzicht' en 'kanalen' wordt inkomend verkeer door Google standaard verdeeld over de volgende kanalen: Organic Search, Paid Search, Direct, Social, Email, Referral, Display. Deze standaard groepering is niet altijd even veelzeggend doordat bijvoorbeeld het meeste verkeer in 'Organic Search' terechtkomt.

Door zelf kanalen aan te maken kan meer inzicht worden verkregen. Dit kan door door te klikken op 'beheerder' en dan onder 'Weergave' naar 'Kanaalinstellingen - Kanaalgroepering' te gaan. Klik op 'acties' achter 'Default Channel Grouping', selecteer 'Kopiëren' en geef een naam aan de nieuwe groep. Vervolgens kunnen binnen deze 'custom' groep kanalen worden toegevoegd of gewijzigd.

Doelen

Meer bezoekers op de website is leuk maar mogelijk bent u vooral geïnteresseerd in bezoekers die iets specifieks doen zoals een product aankopen. Binnen GA kunnen doelen worden aangemaakt waarmee kan worden achterhaald hoe vaak websitebezoekers vanaf een bepaalde bron gedaan hebben wat van ze verwacht wordt. Doelen kunnen worden ingesteld onder 'beheerder - weergave - doelen'.

Voor een simpel doel als bijvoorbeeld het bezoeken van een bepaalde url van een 'bedankt pagina' kan onder 'aangepast' de paginanaam onder 'bestemming' worden ingevuld.